Întrebări Frecvente

Înregistrare

Unul din domeniile care se află la cel mai înalt nivel ierarhic al Sistemului de Nume de Domeniu din Internet (DNS).

Domeniu național de nivel superior atribuit Republicii Moldova în corespundere cu codurile de două litere ale standardului ISO 3166-1 pentru denumiri de țări sau teritorii, delegat „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică“ prin Memorandumul de Înțelegere dintre Corporația Internet pentru Atribuirea Numelor și Numerelor (ICANN) și ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în calitate de Administrator, din decembrie 2003, potrivit căruia Administratorul este împuternicit cu gestionarea ccTLD.md.

REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md este o bază de date cu toate numele de domenii, deținătorii acestora și alte persoane sau informații referitoare la numele de domeniu, care a fost creată și este deținută de „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică“. REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md constituie sursa pentru alocarea numelor de domenii în zona .md, localizată pe serverul de nume de domeniu primar.

Orice persoană fizică sau juridică care are dreptul de folosință al unui nume înregistrat în DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR .md și care are dreptul să solicite, să modifice şi să revoce datele de înregistrare ale numelui din domeniul atribuit.

O persoană juridică sau entitate autorizată în mod corespunzător să desfășoare activitățile necesare pentru pregătirea înregistrării numelor de domenii în cadrul DOMENIULUI DE NIVEL SUPERIOR .md pe teritoriul pentru care este autorizat, în baza unui contract încheiat cu REGISTRUL/REGISTRATORUL NAȚIONAL, pentru a furniza servicii de înregistrare a numelor de domenii pentru registranți.

Modalitatea de înregistrare a domeniilor .md este simplă și comodă. REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md efectuează înregistrarea în condiții nediscriminatorii, după principiul "primul venit - primul servit", dacă REGISTRANTUL a îndeplinit toate cerințele privind înregistrarea. În acest sens, data și ora primirii de către sistemul REGISTRULUI pe site-ul său disponibil la adresa www.nic.md a unei cereri electronice complete și corecte din punct de vedere tehnic poate fi luată în considerare pentru rezervarea unui nume de domeniu. Când cererea de înregistrare este primită, numele de domeniu va fi rezervat automat de sistem pentru o perioadă de 6 zile calendaristice. În cazul unor erori în procesul de rezervare automată a numelor de domeniu din sistem, procesarea numelor de domeniu se va face la momentul plății sau la rezervarea manuală, imediat după identificarea erorii. Înregistrarea poate fi efectuată și la sediul ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” – municipiul Chișinău, strada Armenească 37/1.

Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de țara de reședință, poate înregistra un nume de domeniu .md. Cererea de înregistrare a unui nume de domeniu reprezintă pentru REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md garanția solicitantului că înregistrarea poate fi făcută legal și că acesta are dreptul să utilizeze numele de domeniu solicitat.

Nu aveți nevoie de contract. Înregistrarea are loc doar după acceptarea de către REGISTRANT a Termenilor și Condițiilor de înregistrare și administrare a numelor de domenii în cadrul Domeniului de Nivel Superior ".md", în condițiile stipulate de acestea.

Un NUME DE DOMENIU .md poate fi înregistrat sau prelungit pentru o perioadă de cel puțin un 1 an până la cel mult 3 ani.

O solicitare validă de ÎNREGISTRARE a unui NUME DE DOMENIU .md trebuie să conțină informații actuale, complete și exacte despre REGISTRANT, CONTACTUL ADMINISTRATIV, CONTACTUL DE FACTURARE ȘI CONTACTUL TEHNIC. Dacă SERVERELE DE NUME DE DOMENIU sunt indicate în momentul înregistrării, informația despre acestea trebuie să fie actuală, completă și exactă.

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal respectă prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în cadrul sistemelor de evidență nr. 0001200-001, nr. 0001200-006, înregistrate în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal accesibil la adresa www.registru.datepersonale.md. Prin înregistrarea unui nume de domeniu și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de înregistrare a NUMELOR DE DOMENIU.md, REGISTRANTUL autorizează REGISTRUL să proceseze datele cu caracter personal și alte date necesare pentru administrarea sistemului de Nume de Domeniu. REGISTRANTUL își exprimă acordul explicit pentru utilizarea de către REGISTRU a datelor în scopul administrării sistemului (care include alocarea unui nume de domeniu, transferul unui nume de domeniu către un nou REGISTRANT/REGISTRATOR) și poate transmite aceste date către terți numai cu consimțământul explicit al REGISTRANTULUI sau în cazul în care acest lucru este solicitat de o instanță judecătorească, autoritate publică sau organism autorizat, în cadrul exercitării prerogativelor legitime ale acestora.

Accesând site-ul web al Registrului https://nic.md/ro/whois/ și introducând numele de domeniu în motorul de căutare WHOIS, veți putea vizualiza următoarele informații despre NUMELE DE DOMENIU.md și REGISTRANT:

- Numele de domeniu
- Țara
- Data creării
- Termenul de expirare
- Statutul
- Nameservere
- Ultimul update DNS

Pentru a vă asigura calitatea de REGISTRANT de nume de domeniu, trebuie să dețineți permanent controlul asupra contului Dvs. de utilizator de pe www.nic.md și a adresei de e-mail indicată la rubrica CONTACT ADMINISTRATIV. REGISTRANTUL este singurul responsabil de administrarea contului său de utilizator și a informațiilor referitoare la numele de domeniu, iar REGISTRUL își declină orice responsabilitate în acest sens.

Modificarea sau corectarea unei greșeli ortografie în NUMELE DE DOMENIU .md nu este permisă. Odată ce un nume de domeniu este înregistrat sau prelungit, acțiunea este considerată a fi consumată, taxa achitată nu este rambursabilă, iar numele de domeniu intră în uzul exclusiv al REGISTRANTULUI.

Acesta este un serviciu pe internet care răspunde interogărilor cu informații corespunzătoare din fișierul de zonă.


Taxe și plăți

Taxa anuală pentru înregistrarea sau prelungirea unui nume de domeniu .md constituie 450 lei MDL.

Puteți genera contul de plată din cotntul Dvs. de utilizator de pe site-ul Registrului www.nic.md. De asemenea, conturile de plată vor fi transmise la adresa de e-mail indicată de REGISTRANT la CONTACTUL DE FACTURARE. În cazul în care destinatarul nu reușește să efectueze plata, contul poate fi livrat, la cerere, DEȚINĂTORULUI de domeniu. În orice caz, DEȚINĂTORUL domeniului este responsabil pentru plata taxei de înregistrare/prelungire a domeniului. Plata pentru înregistrare se va face nu mai târziu de 3 zile de la data rezervării numelui de domeniu, iar pentru reînnoire - până la data expirării acestuia.

Plata poate fi efectuată online, din contul Dvs. pe www.nic.md, cu orice tip de card bancar, prin intermediul serviciului Mpay, sau offline - prin transfer bancar.


MODIFICĂRI ȘI TRANSFERURI

Modificarea datelor aferente unui nume de domeniu poate fi efectuată din contul de utilizator al clientului de pe www.nic.md sau prin intermediul partenerilor acreditați de Registru.

Pentru a șterge un nume de domeniu înainte de expirare trebuie să expediați o cerere în acest sens în adresa Registrului. Numele de domeniu va fi șters cât mai repede posibil sau la data indicată. Odată cu ștergerea din BAZA DE DATE, numele de domeniu devine disponibil pentru o nouă înregistrare.

Modificarea se face din contului de utilizator al clientului de pe www.nic.md.

Zona .MD se actualizează la fiecare 2 ore (00:00 ,02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 și 22:00 GMT+2 Time Zone).

Timpul de propagare e de până la 6 ore.

Transferul poate fi efectuat online in baza solicitării codului de transfer de către Registrant sau Registrator, sau offline, la sediul Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, prin completarea unei cereri corespunzătoare. În cazul transferului, termenul de valabilitate al numelui de domeniu va rămâne neschimbat. Domeniul care este în litigiu sau a expirat nu poate fi transferat.